Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een woning in het middenhuur segment te huren?

1. Inkomen en krediet

Na de inschrijving worden de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare woningen. Maar wat is nu een geschikte kandidaat? Een belangrijke voorwaarde voor het huren in DeBuurt is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen, nu en in de toekomst. Hiervoor zijn inkomensrichtlijnen opgesteld. Naast een minimum inkomensgrens, is er voor de middenhuur woningen ook een maximum inkomensgrens vastgesteld. Daarnaast is het noodzakelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt.  Weet je niet zeker of je een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan je gegevens op bij de BKR. Naast de BKR Credit Check kunnen een PEP- en/of Sanctietoets onderdeel uitmaken van de procedure.

2. Aanvullende voorwaarden

Voor de middenhuurwoningen geldt dat je in aanmerking komt als je momenteel in de gemeente Utrecht woont en een sociale huurwoning achterlaat om jouw nieuwe appartement in DeBuurt te betrekken.

Aantoonbaar langdurig inkomen
Minimum inkomen: 3,5 tot 4 x maandhuur
Maximum inkomen € 56.430
Meerpersoons € 66.690
Geen negatieve BKR registratie
Momenteel woonachtig in
gemeente Utrecht
Je laat een sociale huurwoning achter

Inkomensrichtlijnen middenhuur

Om ervoor te zorgen dat je iedere maand de huur kunt betalen en daarnaast ook je andere (vaste) lasten kunt dragen, zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld. Om voor de middenhuurwoningen in aanmerking te komen is er ook een maximum inkomen vastgesteld. Om teleurstelling tijdens het inschrijfproces te voorkomen, kun je alvast zelf uitrekenen of je aan deze richtlijnen kunt voldoen. Hierbij is het belangrijk dat je als huurder(s) zelf aan deze richtlijnen kunt voldoen. Een garantstelling van derden is vanwege extra risico’s niet toegestaan. Omdat de woningen in de vrije sector verhuurd worden, is het niet mogelijk om huursubsidie te ontvangen.

Minimaal bruto maandinkomen: 3,5 tot 4 keer de maandhuurprijs
Maximaal inkomen: € 56.430 per jaar OF bij meerpersoonshuishouden verzamelinkomen maximaal € 66.690 per jaar
Een tweede inkomen telt hierbij voor 100% mee.

Loondienst

Als je in loondienst bent is het belangrijk dat je een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 6 maanden, aangevuld door een intentieverklaring van je werkgever om het contract daarna te verlengen. Met een nul-urencontract of een contracten via een uitzendbureau kun je niet in aanmerking komen. Contracten via een detacheringsbureau worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden. Om je bruto maandinkomen te berekenen, kijk je op je salarisstrook naar je bruto maandsalaris. Alle bedragen die op je werkgeversverklaring worden vermeld tellen hierbij mee, dus ook vakantiegeld en een vaste bonus en/of dertiende maand indien van toepassing.

Uitkering of pensioen

Als je kunt aantonen dat je met je uitkering structureel aan de inkomenseis kunt voldoen, telt deze mee als eerste of enige inkomen. Daarnaast telt een uitkering ook mee als het een 2e inkomen betreft. Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen. Omdat pensioen onder een lager belastingtarief valt, is de inkomenseis voor gepensioneerden lager: 3.5 keer de maandhuur.

Ondernemers & ZZP-ers

Ook als ondernemer kun je een appartement huren in DeBuurt. Je komt in aanmerking als je langer dan 1 jaar je eigen onderneming hebt en je netto winst voor belasting aantoonbaar aan de inkomenseis voldoet. Dit kun je aantonen met een jaarrekening voor het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Goed om te weten: er wordt een waarborgsom van 3 maanden kale huurprijs gevraagd als je als ondernemer een appartement in DeBuurt gaat huren. De waarborgsom moet vóór de sleuteloverdracht bij ons in bezit zijn.

Goed om te weten over huren in DeBuurt

Je kunt alleen een appartement in DeBuurt huren als je er zelf gaat wonen, en je je na de verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Utrecht. Je huurt de woning voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huur op te zeggen per de eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden later gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck. Door ondertekening, dan wel digitale verzending van je inschrijving, geef je de verhuurmakelaar toestemming om een risicoanalyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van jou, de inschrijver. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten verbonden voor de inschrijver. De uitkomst van de van de risicoanalyse is, in combinatie met de inkomensrichtlijnen, bepalend of de woning wordt toegewezen.