Documentenchecklist

Tijdens de inschrijving vragen we je persoonlijke documenten te uploaden in je klantdossier. Welke documenten we van je nodig hebben, is afhankelijk van je inkomenssituatie. Hieronder vind je een lijst per situatie. Daarnaast zijn er een aantal algemene aandachtspunten bij het aanleveren van documenten. Lees deze pagina goed door voordat je je documenten uploadt zodat je zeker weet dat ze aan de richtlijnen voldoen.

Welke documenten moet ik aanleveren?

Documenten checklist in loondienst:

Kopie paspoort/identiteitskaart
Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
1 x een bankafschrift van storting salaris (recent)
UWV verklaring incl. arbeidsverleden
Recente werkgeversverklaring
Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt)
Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
Jaaropgave hypotheek (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien je jouw woning verkocht hebt)
Kopie van de (concept) verkoopakte (indien je jouw woning verkocht hebt)
Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)
Verklaring SVB (indien inkomsten uit PGB)

Documenten checklist zelfstandig ondernemer:

Kopie paspoort/identiteitskaart
Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
Meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans
Gewaarmerkte accountantsverklaring
Kopie inschrijving KvK
IB60 formulier
Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt)
Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
Jaaropgave hypotheek (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien je jouw woning verkocht hebt)
Kopie van de (concept) verkoopakte (indien je jouw woning verkocht hebt)
Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)

Documenten checklist indien gepensioneerd:

Kopie paspoort/identiteitskaart
Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
Recente AOW strook en/of jaaropgaaf
Recente pensioen strook en/of jaaropgaaf
Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt)
Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
Jaaropgave hypotheek (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien u uw woning verkocht heeft)
Kopie van de concept verkoopakte (indien u uw woning verkocht heef)
Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)

Tips:

Datum ondertekening van het document
Documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van uploaden.

Geldigheid
Om echtheid van de documenten te waarborgen, worden word-bestanden niet in behandeling genomen. Zorg ervoor dat je alle documenten als PDF uploadt in je persoonlijke klantdossier.

Veiligheid en e-mail
Het klantdossier is een veilige omgeving waarin je zelf je gegevens en documenten kunt beheren. Documenten die per e-mail worden aangeleverd kunnen niet verwerkt worden en zullen direct worden verwijderd.

Identiteitsbewijs
Bij het aanleveren van jouw paspoort of identiteitsbewijs ben je zelf verantwoordelijk voor het AVG proof aanleveren van dit document. Dit houdt in dat je BSN en je pasfoto niet zichtbaar mogen zijn op de aangeleverde kopie. Een rijbewijs wordt niet als geldige legitimatie gerekend.

Identiteitsfraude

Zorg er voor dat je een kopie aanlevert die is gemaakt met de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kun je een kopie maken waarop het BSN en de pasfoto niet zichtbaar zijn. Op deze manier hoeven we minder gegevens op te slaan en kunnen we identiteitsfraude tegengaan.

Meer over KopieID